„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Údaje školy

Údaje školy


Název organizace:

Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 943/19 ze dne 24. 9. 2002 s účinností ke dni 1. 1. 2003

Organizační struktura:

Mateřská  škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Ředitelce mateřské školy jsou přímo podřízeni: pedagogičtí zaměstnanci, vedoucí školní kuchyně, provozní  zaměstnanci, účetní, zaměstnanci na DPČ.
Adresa školy:
Repinova 3043/19, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
Zřizovatel mateřské školy:
Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Přihlášení a odhlášení stravy:

Mobil - školní jídelna:             602 412 517
Pevná linka - školní jídelna:   596 113 674

Bankovní spojení:
16837761/0100
Telefon:
 596 123 679; 773 619 909
E-mail:
msrepinova@seznam.cz
IČO:
75027356
IZO:
600144542
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:
ymekwf8
WEBOVÉ STRÁNKY:
ŘEDITELKA MŠ:
Bc. Zuzana Kožušníková
KONTAKT - ŘEDITELKA MŠ:
773 619 909
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí - pátek (dle e-mailové nebo telefonické domluvě)
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:
6.00 - 16.00 hodinHLAVNÍ DOKUMENTY MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD:
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
K nahlédnutí v ředitelně MŠ
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY:                  
SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ:


KALKULACE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘI PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V ČERVENCI A SRPNU 2024:
Kalkulace úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu MŠ v červenci a srpnu 2024.pdf
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ; OPRAVNÉ PROSTŘEDKY; NÁVODY NA ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:
Stížnosti a jejich vyřizování.pdf
Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 01.09.2023.pdf
Portál předškolního vzdělávání pro přijímání dětí do MŠ
Postup při přijímaní dětí do mateřské školy – životní situace
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOST WEBU:
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
ZŘIZOVACÍ LISTINA:

Dodatek č.4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Repinova 19, příspěvkové organizace.pdf

Dodatek č.5 ke Zřizovací listině.pdf

Dodatek č.6 ke Zřizovací listině.pdf


NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:
OPRAVNÉ PROSŘEDKY:
Proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat do 15 dnů ode dne doručení osobně ředitelce školy nebo poštou na adresu organizace.
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU:


VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM:
Výroční zpráva 2020.pdf
Výroční zpráva 2021.pdf
Výroční zpráva 2022.pdf


ŽÁDOSTI O INFORMACE A SAZEBNÍK ÚHRAD

ŽÁDOSTI O INFORMACE A SAZEBNÍK ÚHRAD

Směrnice o svobodném přístupu k informacím.pdf

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít