„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

A. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A PRŮBĚH ZÁPISU

  • Elektronické vydání přihlášky a vyplnění potřebných údajů 

Na internetové adrese: https://ms.ostrava.cz/ 

Přihlášku je možné doručit:

  1. do datové schránky školy (ymekwf8)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání v MŠ

Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se dostavit do školky po předchozí domluvě např. týden předem a s ředitelkou žádost  vygenerovat přímo ve školce. 


B. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK VE ŠKOLCE DOLOŽTE:

  1. Vytištěnou a podepsanou přihlášku z registračního systému včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.
  2. Rodný list dítěte k nahlédnutí, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.
  3. Svůj občanský průkaz, kde ověříme bydliště.

Pořadí podávaných žádostí není pro rozhodnutí o přijetí rozhodující.

Informace o pořadí vaší žádosti a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do mateřské školy se dozvíte opět na webu elektronického zápisu. Dále bude dle zákona 500/2004 Sb. zveřejněn seznam přijatých dětí v zákonné lhůtě na webových stránkách školy a ve vitríně visící na plotě mateřské školy. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy.Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít