„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Daňová sleva za pobyt dítěte v MŠ

Daňová sleva za pobyt dítěte v MŠ

Daňová sleva za pobyt dítěte v MŠ 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ dle §381 zákona č.586/1992, o dani z příjmu za rok


Rodiče mohou v daňovém přiznání požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.

§ 35bb 

Sleva za umístění dítěte 

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. 

zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v  kalendářním roce vydal za umístění svého dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního  věku. Za zařízení péče o dítě před-školního věku lze pro účely zákona o  daních z příjmů považovat jakékoliv zařízení zabývající se celodenní  péčí o dítě předškolního věku. Např. dětská skupina, mateřská školka  (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako  např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že  provozuje mateřskou školku.

Slevu může uplatnit v daňovém přiznání (ročním zúčtování prováděném  zaměstnavatelem za zaměstnance) za příslušný rok. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé  vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, v roce  .... o 9 200,- Kč. Vynaložené náklady na školku bude pro daňové účely  nutné doložit. Proto výši těchto výdajů budou rodičům potvrzovat  mateřské školy nebo obdobného zařízení. Do výdajů se bude uvádět pouze  úhrada úplaty za předškolní vzdělávání, ve smyslu § 123 ŠZ a vyhlášky č.  14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Do potvrzení se nezapočítá úhrada  stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ, členských poplatků ve  sdružení rodičů, na dopravu a jiných výdajů.

Jde o formu „slevy“ na dani, vypočítaná částka se odečítá přímo od  výsledné daně vypočtené v daňovém přiznání, ne ze základu daně. Využít ji může jen jeden z rodičů a je na  nich, aby se dohodli, kdo ji využije. Zpravidla to bude rodič s vyššími  příjmy. Sleva se uplatní v daňovém přiznání, tedy jednou v roce, proto o  potvrzení o úhradě úplaty lze rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku nového  kalendářního roku.

Potvrzení se bude vydávat osobně rodičům jen jednou za rok v termínu od 31. 1. - 15. 2.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít