„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Cena školného

Cena školného

Školné (úplata za vzdělávání)

je stanovena na školní rok 2023/2024 s platností od 1. 9. 2023 v částce  500,-Kč měsíčně.

V případě přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin se částka poměrně sníží.
Platbu proveďte vždy do 20. dne v měsíci (pokyny k platbám jsou uvedeny níže).

Dětem, které dovrší do 31. 8. 2024 věku 6 let (předškoláci) a  dětem s odkladem školní docházky je poskytováno vzdělávání  bezúplatně.

Způsob platby

ŠKOLNÉ

TRVALÝ PŘÍKAZ
500,-Kč
Číslo účtu
16837761/0100
DO POZNÁMKY UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE!!

Platnost
neomezeně


Platby školného probíhají dopředu – zálohově. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu, výjimečně lze uhradit hotově. 

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání:

Od   platby školného jsou osvobozeny ty děti, které v daném školním roce   dosáhnou 6 a více let a děti, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky   hmotné nouze. V případě, že chce zákonný zástupce pobírající dávky hmotné nouze být osvobozen od úplaty za vzdělávání, musí si podat  žádost  u ředitelky mateřské školy.

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání:

V   případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít