„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Ukončení docházky v MŠ

Ukončení docházky v MŠ

A. UKONČENÍ DOCHÁZKY KVŮLI ODCHODU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Docházka do školky končí  dne 31.8. v roce, kdy dítě dovrší  věk 6  let. Povinností rodiče je k 31. 8. daného roku vyrovnat veškeré závazky  vůči mateřské škole v oblasti úhrad školného a stravného.

Naopak i mateřská škola má vůči rodiči povinnost provést vyúčtování  veškerých úhrad za poslední školní rok. Přeplatky jsou na bankovní účet  rodičů nebo v hotovosti budou poukázány zpravidla do 15. září. Pokud byste si nebyli provedenou  úhradou jisti, kontaktujte nás, prosím.

B. ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud dítě neodchází ve svých šesti letech na základní školu,  hovoříme o odkladu školní docházky. Pro snazší orientaci rodičů uvádíme webové stránky "Pedagogicko-psychologické poradny" - http://www.ppp-ostrava.cz/ v  Ostravě. 

Na konci “odkladového” roku  postupuje rodič shodně jako v bodu A.


C. UKONČENÍ DOCHÁZKY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

Ukončuje-li rodič docházku dítěte v průběhu školního roku např. z  důvodu změny školky kvůli stěhování, musí s ředitelkou školy s  předstihem jednoho měsíce sepsat tzv. DOHODU O UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Na jejím základě provede hospodářka školy finanční bilanci úhrad a  vyzve rodiče např. k vyrovnání nedoplatku, nebo mu ohlásí vrácení  přeplatku na účet.

Dohoda o ukončení docházky do MŠ.pdf

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít