„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

O škole

Mateřská škola byla otevřena v září roku 1986. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce, která byla spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR a v rámci operačního programu Životní prostředí. Kapacita mateřské školy je 86 dětí ve třech běžných třídách a jedné speciální logopedické třídě. Třídy se nachází v přízemí a prvním patře budovy. Každá třída má svůj vchod. 

Na mateřskou školu navazuje prostorově rozlehlá školní zahrada. Máme zde 4 třídy – 3 třídy běžné a 1 třídu logopedickou pro děti s vadami řeči. Poskytujeme profesionální péči zaměřenou především na logopedickou terapii, podporu přirozeného rozvoje komunikačních dovedností, depistáž a prevenci vzniku poruch řeči. Předškolní vzdělávání se realizuje v souladu se školním vzdělávacím programem, který má prvky programu „Začít spolu“. 

Prostřednictvím našeho školního vzdělávacího programu se snažíme připravovat děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o vše nové, uměly se samostatně a efektivně rozhodnout, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno se stresem. Na základě dlouhodobého styku s dítětem i jeho rodiči plní předškolní vzdělávání i úkol diagnostický. A to zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. Předškolní vzdělávání poskytuje všem dětem optimální podmínky pro vlastní rozvoj. Dětem, které to potřebují, poskytuje předškolní vzdělávání, na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje i dalších rozvojových možností každého dítěte, včasnou speciálně pedagogickou péči, a tím zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance. 

Součástí školy je školní jídelna, která nabízí kvalitní školní stravování. Do svého programu zařazujeme kulturní, sportovní, environmentální a polytechnické činnosti, exkurze a výlety. Nabízíme také zájmové činnosti – Výtvarná výchova; Seznamování s anglickým jazykem; Jogíni; Klub předškoláků; Taneční a pohybová průprava; Seznámení s počítačem; Plavání. Chtěli bychom rozšířit naše kroužky ještě o keramiku – pořídit keramickou pec. Součástí mateřské školy je infrasauna, kterou děti navštěvuji v době znečištění ovzduší.Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít