„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Formuláře

Formuláře

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Pro vygenerování žádosti ke přijetí použijte odkaz: 
  https://ms.ostrava.cz 
  Nezapomeňte, že tímto nepodáváte  žádost, pouze ji v systému vygenerujete, následně vytisknete, podepíšete a spolu s dalšími doklady donesete v den zápisu do MŠ. Spolu s žádostí se Vám  vygeneruje také doklad o očkování dítěte, který Vám potvrdí dětský  lékař.
 • Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších  předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohami (rodný  list, potvrzení o očkování) doručit  následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy: ymekwf8
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na adresu: msrepinova@seznam.cz
  3. poštou na adresu školy: Mateřská škola Ostrava; Repinova 3043/19, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis do MŠ“). Obálku je  také možné vložit do poštovní schránky školy, která je umístěna na plotě MŠ u vchodu z ulice Repinova
  4. osobní podání v kanceláři školy: ve výjimečném případě může být se  zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání  žádosti nebo doplnění informací zákonným zástupcem dítěte v prostorách  školy. Tel.č: 773 619 909, e-mail: msrepinova@seznam.cz
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat a jeho zdůvodnění.
  Mateřská škola má stanovena tato kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:


DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

UKONČENÍ DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚPLATY


DAŇOVÝ ODPOČET RODIČE ZA ÚHRADU ŠKOLNÉHO

 • Daňová sleva za rok 2023.pdf
 • Prosíme rodiče, aby si potvrzení vyplnili předem a předali k doplnění finanční částky třídním učitelkám. Celkový úhrn plateb za předchozí kalendářní rok zpracuje hospodářka školy zpravidla do 3 pracovních dní.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít