„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Šikulové

Šikulové

Kroužek bude hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy, a to především v těchto oblastech:  

  1. jemná motorika a grafomotorika (správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky na psaní) 
  2. vyjadřovací schopnosti (rozšiřování slovní zásoby, souvislé vyjadřování, důraz na správnou výslovnost)  
  3. sluchové vnímání (analýza a syntéza slov, určování první a poslední hlásky ve slově, rytmizace) 
  4. zraková percepce 
  5. orientace v prostoru a pravolevá orientace 
  6. paměť a postřeh 
  7. pozornost a soustředěnost

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít