„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Celostátní projekt „Celé Česko čte dětem“

Naše MŠ se zapojila do projektu.

Podstatou těchto programů je pravidelná četba dětem pro radost.

Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy,  rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy  dokazují, že čtenáři – lidé, kteří hodně a rádi čtou – dosahují lepších  studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe  poradit s životními výzvami.

Celé Česko čte dětem, o. p. s

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy  čtenáře – člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které  je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje  eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem,  nikoli silou.


Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

– Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.

– Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.

– Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.


Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Doporučení:

• Čtěme dětem v mateřských školách alespoň 20 minut denně, nejlépe v  pravidelném čase. Čtení může probíhat i několikrát denně. Dětem, které  se nemohou soustředit, je vhodné umožnit tiše si hrát – i při tom budou  naslouchat.

• Pravidelně si do mateřské školy zvěme rodiče, prarodiče, skauty,  zástupce zajímavých povolání apod., aby dětem nahlas předčítali.

• Navažme spolupráci s místní knihovnou a pravidelně (např. jednou měsíčně) ji s dětmi navštěvujme.

Četba může být inspirací i k nejrůznějším aktivitám, zejména výtvarným, divadelním apod.

Dětem by měly být k dispozici poličky s vhodnými knihami, na druhé  straně by ve školce mělo být co nejméně televizních přijímačů.

Pro děti je také důležitý příklad dospělých, kteří sami čtou knihy.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít