„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Recyklohraní

Recyklohraní

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky,  jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace  odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a  použitých drobných elektrozařízení.


  • ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení
  • ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
  • ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

V  roce 2012 došlo ke spojení dvou projektů s obdobnou náplní –  Recyklohraní a Ukliďme si svět! (dále jen „Recyklohraní“) organizovaný  společností Elektrowin a.s. Princip obou projektů zůstal zachován.

Projekt  je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela  bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a  vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich  naplnění.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí  formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů,  ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého  drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body,  které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za  různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních  pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít