„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Šablony I., II. III.

Šablony I., II. III.

ŠABLONY III.

 „Tento projekt je spolufinancován EU“

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2022

Projekt  je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální  podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity  rozvíjející ICT,  extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování  přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem  této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního  asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité  období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním  neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy  školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

 

Projektový den v  MŠ a mimo MŠ

Cílem  aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti  přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a  sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a  práci s heterogenní skupinou.

 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít