„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Zápis do MŠ 24.4.2023

Zápis do MŠ

Systém pro zápis dětí do mateřské školy

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním roce v  souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, správní řád,  vyhláška o předškolním vzdělávání).

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis   v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci  Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na Portálu   předškolního vzdělávání zde.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně  veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným  očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se  nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí s povinným  předškolním vzděláváním).


Při osobním podání žádosti, zákonný zástupce donese rodný list dítěte, OP a v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i doporučení speciálního pedagogického centra.

PŘILOHY KE STAŽENÍ:

1) Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti - část                                          "POTVRZENÍ LÉKAŘE K PŘIJETÍ DÍTĚTE"Priloha_k_zadosti_Potvrzeni_lekare_k_prijeti_ditete.pdf

2) Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Kritéria pro přijetí 2023-2024.pdf

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít