„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Organizační struktura

Organizační struktura

Provoz MŠ    6:00 - 16:00

  6:00 -   8:30       scházení dětí
12:00 - 12:30       vyzvedávání dětí po obědě
14:15 - 16:00       rozcházení dětí


 
Scházení dětí 6:00 - 7:00 ve třídě "Koťátka", poté přecházejí do svých kmenových tříd. 

Prosíme rodiče, aby tyto časy respektovali, zejména scházení dětí do 8:30. Pozdní příchody narušují aktivity na třídě.

Samozřejmě se dá individuálně domluvit, pokud výjimečně potřebujete přijít později.

Režim dne

6:00 - 8:30
tvořivé  činnosti a hry dětí, tělovýchovné chvilky a různé pohybové  aktivity,  esteticko-výchovné činnosti, komunikace s dětmi i učitelkou,  realizace plánovaných činností, tvůrčí realizace nápadů dětí, každodenní rituály,   ranní kruh, individuálně plánované činnosti zaměřené na  psychomotorický,  kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, na  rozvoj řeči a  upevňování správné výslovnosti
8:30 - 9:00
svačina – samoobslužným způsobem u dětí starších, mladším dětem pomáhají učitelky
9:00 11:30
pokračování  či dokončení činností, řízené činnosti a aktivity zaměřené  na výchovu a  vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný  rozvoj, hodnocení  činností, návrhy dětí na další den osobní hygiena, příprava na pobyt  dětí venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené  činnosti a aktivity  zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich  citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a s důrazem   na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s   okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti  a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské  školy)
11:30 - 14:15
oběd a osobní hygiena dětí, odpočinek dětí – respektujeme rozdílné potřeby dětí,otužování, odpolední svačina
14:15 - 16:00
volné  činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené   především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě   pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro  přebírání dětí zákonnými zástupci


Stanovený základní denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dané skupiny dětí, přičemž je nutné jen dodržet 3 hodinové intervaly mezi jídly. Zároveň  je plně otevřený v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových  představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít