Cílem tohoto tématu je prohloubit u dětí pozitivní vztah ke knihám.

Pozitivní vztah ke knize úzce souvisí s předčtenářskou gramotnosti, která je důležitá pro další rozvoj dítěte.

 

Jak naučit děti číst knížky

Kniha – pracovní listy, grafomotorika atd.