• Ve třídě „Meďánci“ je zapsáno 24 dětí

  • Chodí zde děti ve věku 5-6 let a děti s odloženou školní docházkou

  • S dětmi pracuji paní učitelky: Dagmar

                                                       Božena