• Ve třídě „Ježečci“ je zapsáno 14 dětí

  • Speciální třída zaměřená na nápravu vad oblasti řeči a komunikace. Pracujeme každý den formou individuální i skupinové logopedie u každého dítěte.

  • Výuku zajišťují dvě učitelky: Gabriela

                                                     Naděžda

              asistentka pedagoga – Darina

Individuální vzdělávací plán je zaměřený na každé dítě v oblasti dechových cvičení, gymnastiky mluvidel, artikulačních, smyslových, a grafomotorických cvičeních, upevňování jednotlivých hlásek, rozvoji jemné, hrubé motoriky a rozumových schopností.