RYTMICKÝ ŘÁD DNE V NAŠÍ ŠKOLCE

  • Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě – „Koťátka“

  • V 7:00 hod se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti se postupně scházejí do 8:30 hodin. Svačina je připravena od 8:45. Nejpozději v 9:00 děti svačí.

  • Ve všech třídách pracují vždy 2 pedagogové. V době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog s dětmi individuální, skupinové hry a činnosti, připravuje podmínky pro prožitkové učení.

  • Druhý pedagog na odpolední směnu nastupuje nejpozději v 10 hodin – pomáhá při organizaci pobytu venku, oběda a ukládání dětí k polednímu odpočinku. Překrývání je zajištěno minimálně 2,5 hodiny denně.

  • V logopedické třídě pečují o děti dva pedagogové od rána společně s asistentem pedagoga.

  • Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám – nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin.

  • Oběd je vydáván postupně od 11:30 do 12:00 hodin.

  • Po obědě se děti po provedení hygieny ukládají ke spánku.

  • Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro děti 5 – 6 leté, které nemají potřebu spánku.

  • Ve 14:00 hodin děti vstávají. Poté děti postupně svačí a odcházejí domů.