• Ve třídě „Kočičky“ je zapsáno 24 dětí

  • Chodí zde děti ve věku od 2 – 6 let

  • S dětmi pracují paní učitelky :  Zuzana

                                                         Alena