• Ve třídě „Kočičky“ je zapsáno 25 dětí

  • Chodí zde děti ve věku od 2 – 6 let

  • S dětmi pracují paní učitelka : Alena

                              paní ředitelka: Zuzana