• Ve třídě „Berušky“ je zapsáno 25 dětí

  • Chodí zde děti ve věku od 2 – 6 let

  • S dětmi pracují paní učitelky: Eva

                                                       Mirka

                    asistent pedagoga:  Marta