• Mateřská škola byla otevřena v září roku 1986

  • V roce 2014 byla provedena rekonstrukce, která byla spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR a v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  • Nachází se na kraji panelové zástavby v lokalitě Přívoz. Součástí školy je školní jídelna, která nabízí kvalitní školní stravování.

  • Jednotlivé třídy jsou vybaveny pomůckami a materiálem pro tvořivou práci s dětmi. Škola má i logopedickou třídu pro děti s vadami řeči a 3 běžné třídy. Školní vzdělávací program „Začít spolu poznávat svět“ rozvíjí samostatné zdravé sebevědomí dítěte přirozenou cestou výchovy. Klade důraz na smyslové, prožitkové a integrované učení hrou. Cílem vzdělávacího programu je dovést dítě na konci předškolního období k fyzické, psychické a sociální samostatnosti přiměřené věku. Nabízíme dětem rovněž řadu zájmových činností – divadelní a zábavná představení, taneční kroužek, seznamování s anglickým jazykem, výtvarný kroužek, seznamování s PC, výlety do přírody, společná odpolední setkávání s rodiči.

  • Součástí mateřské školy je infrasauna, kterou děti navštěvuji v době znečištění ovzduší.

  • Mateřská škola je obklopena rozsáhlou školní zahradou s hracími prvky.

Kapacita mateřské školy je 132 dětí. Přijímají se děti od 2 do 6 let. O děti pečuje 9 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic.