Obsah školního řádu je vymezen v souladu s § 30 odst. 1 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o školním stravování, zákonem o sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah školního řádu si můžete přečíst zdeŠkolní řád MŠ od 1. 1. 2021