Naše škola pracuje dle ŠVP „Začít spolu poznávat svět“, který byl vypracován dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. ŠVP „Začít spolu poznávat svět“ podporuje úzkou spolupráci s rodinou a  je rozdělen do 12 témat:

 • ŠKOLIČKA – NOVÝ KAMARÁD

 • Seznámení s MŠ, časové pojmy /ráno-poledne-večer/

 • Hračka a dítě – Pořádníček

 • Hudba – hudební nástroje

 • Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 • Pohádka klasická a autorská, pohádkové postavy

 • PLODY PODZIMU

 • Ovoce, ovocné stromy

 • Zelenina, práce na zahrádce

 • Stromy, plody stromů

 • Keře, plody keřů

 • Ekologie – přichází podzim

 • PODZIM ČARUJE

 • Drak

 • Listy, vlaštovky

 • Rozmary počasí

 • Příprava na Mikuláše

 • VÁNOCE – ČAS KLIDU A POHODY

 • Čert a Mikuláš – pokračování

 • Velká příprava na Vánoce

 • Vánoční zvyky

 • Vánoce v MŠ

 • PŘÍCHOD PANÍ ZIMY

 • Zimní sporty

 • Zimní oblečení

 • Zvířata v zimě

 • Ptáci v zimě

 • KARNEVALOVÉ VESELÍ

 • Karneval, karnevalové masky

 • OPAKOVÁNÍ – MATKA MOUDROSTI

 • Sněhulák

 • Barvy, tvary, pojmy

 • Předměty denní potřeby

 • BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

 • Dítě a kniha

 • RODINA – ZÁKLAD ŽIVOTA

 • Moje rodina, náš dům

 • Kde pracuje táta a máma

 • Moje tělo – Alenka stůně

 • PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

 • Jaro na zahrádce, jarní květiny

 • Příprava velikonoc, velikonoční tradice

 • Domácí zvířata a jejich mláďata

 • DOPRAVA – BEZPEČNOST DĚTÍ

 • Co se pohybuje po silnici, po kolejích, na vodě, co létá ve vzduchu

 • PŘÍRODA A LIDÉ

 • Neživá příroda – písek, voda, kámen, hlína, ekologie

 • Příprava na Den matek, Den matek

 • Lesní zvířata, hmyz

 • VOLÁNÍ LÉTA

 • Den dětí

 • Zvířata v ZOO

 • Život v moři

 • Indiánské léto – rozloučení se školáky