Platby v MŠ

  • Školné: 400,- Kč za měsíc
  • Celodenní stravné 6 let……………35,- Kč
  • Polodenní stravné 6 let……………28,- Kč
  • Celodenní starší……………………….38,- Kč
  • Polodenní starší……………………….31,- Kč

Pokyny k platbám

  • Školné – trvalý příkaz

č.účtu: 16837761/0100

vs: žádný

ks: 0308

do poznámky: jméno dítěte

platba do: 15-tého každý měsíc

 

  • Stravné – souhlas k inkasu

limit: 700,- Kč

č.účtu: 16837761/0100

vs: žádný

ks: žádný

platnost: neomezeně

NAHLÁSIT VAŠE Č. ÚČTU VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY!!