O Školce

Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace, se nachází na kraji panelové zástavby. Do provozu byla uvedena v roce 1986. Zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Předškolní zařízení je typickou sídlištní mateřskou školkou. Mateřská škola má 4 třídy dětí různých věkových skupin – heterogenní složení tříd. Jedna třída je speciální pro děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou integrované děti s vadami řeči.

  • Třída A – Ježečci
  • Třída B – Berušky
  • Třída C – Koťátka
  • Třída D – Meďánci

Součástí mateřské školy je školní jídelna, prádelna a žehlírna. Jednotlivé třídy jsou vybaveny pomůckami a materiálem pro tvořivou práci s dětmi.

Vybavenost nábytkem je na dobré úrovni. Školní zahrada je prostorově rozlehlá a poskytuje tak dětem dostatek místa pro pohybové aktivity.

Kapacita mateřské školy je 132 dětí. Přijímají se děti od 3 do 6 let, ve výjimečném případě i děti od 2 let. O děti pečuje 7 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic