„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova
 • Úvod
 • Aktuality
 • Základní informace pro rodiče nově přijatých dětí

Základní informace pro rodiče nově přijatých dětí 28.7.2022

Základní informace pro rodiče nově přijatých dětí
 • p. Jaroslava Brožková  – vedoucí školní jídelny – placení školného a stravného, mobil: 602 412 517; 596 113 674
 • Úřední dny vedoucí školní jídelny jsou v pondělí - pátek od 7.00- 13.00  hod
 • Školka má vlastní kuchyň, a proto mají děti vždy čerstvou stravu
 • Platí se trvalým  převodem nebo hotově u vedoucí školní jídelny
 • Upřednostňujeme platbu inkasem (navést do 21. 8. 2022 - od 22. 8. 2022 začíná paní vedoucí strhávat stravné)
 • Více informací naleznete zde: https://www.msrepinova.cz/cs/pro-rodice/platby-skolneho-a-stravneho/a-54/
 • Žádáme o dodržení termínu plateb
 • Odhlašování stravy se provádí telefonicky nebo zde: on-line omluvenka https://www.msrepinova.cz/cs/
 • Pokud má dítě nějakou alergii na potraviny, musí rodiče  přinést potvrzení od odborného lékaře a sledovat jídelníček, kde jsou  uvedeny všechny alergeny
 • Placení školného (převodem-trvalým příkazem, v hotovosti), 
 • Výše školného na rok 2022/2023 je 400,- Kč měsíčně
 • Děti s odloženou školní docházkou a předškolní děti školné neplatí.
 • Další platba – kultura (financování divadelních představení) 500,- Kč na  školní rok – platba v září
 • Seznámení se Školním řádem zde:https://www.msrepinova.cz/cs/uredni-deska/skolni-dokumenty/skolni-rad/a-59/  nebo je trvale vyvěšen v šatnách dětí na nástěnce
 • Provoz na jednotlivých pracovištích:
 • Koťátka - 6.00 – 16.00 hod (6.00 - 7.00 hod - scházení dětí z celé MŠ)
 • Meďánci - 7.00 - 16.00 hod
 • Berušky - 7.00 - 16.00 hod
 • Ježečci - 7.00 - 12.30 hod (děti z logopedické třídy se po obědě rozdělují do ostatních tříd)
 • Všechny děti přicházejí nejpozději do 8:30 hodin
 • Rodiče  mohou děti vodit a vyzvedávat kdykoli během dne, po domluvě s třídní  učitelkou  den předem
 • MŠ je uzamčena, je nutno zvonit a  vyčkat na otevření
 • Struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a  odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují, případně dle počasí venku
 • Pokyny pedagogů a zaměstnanců školy děti musí vždy a za všech okolností  plnit, je to totiž základní prevence před úrazy a povinnost vyplývající  ze školského zákona. Učitelka nemůže dítě nepřetržitě sledovat. Pracuje  s ostatními dětmi po skupinkách, vykonává dohled, který je přiměřený  okolnostem, věku, vlastnostem a chování nezletilého dítěte. 


Základní pravidla:

 • Rodiče, zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby předávají dítě osobně učitelce do třídy
 • Osobní pohovory a konzultace se domlouvají mimo přímou výchovnou činnost
 • Dítě ze školky vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřená osoba (ta musí mít od rodičů písemné pověření)
 • Rodiče jsou povinni respektovat směrnice o úplatě za mateřskou školu a stravné a tyto částky uhradit vždy v termínu
 • Učitelky zodpovídají za jim svěřené dítě – po pozdravu, navázání očního  kontaktu až do jeho předání zákonnému zástupci
 • Nelze dítě jen do třídy strčit

Protože nástup do MŠ může být pro děti i rodiče náročný, dáváme Vám k dispozici pro inspiraci Desatero před nástupem do školky. Odkaz zde: 

https://www.msrepinova.cz/cs/pro-rodice/poprve-v-ms-rady-a-tipy/a-123/

Co potřebuje dítě do MŠ?

https://www.msrepinova.cz/cs/pro-rodice/co-dite-potrebuje-do-ms/a-57/

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít