„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

Platby školného a stravného

Platby školného a stravného

Školné na měsíc:   400,- Kč
Bankovní účet:      16837761/0100
Zpráva příjemci:     jméno a příjmení dítěte
Splatnost:               nejpozději k 20. dni předchozího měsíce
Způsob platby:       bezhotovostně - TRVALÝ PŘÍKAZ

Stravné na měsíc:  1 000,- Kč
Splatnost:                 nejpozději k 20. dni předchozího měsíce
Způsob platby:        bezhotovostně - POVOLENÍ K INKASU

Platby školného a stravného probíhají dopředu – zálohově. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu, výjimečně lze uhradit hotově. Dítě, jehož stravovací účet nebude disponovat finančními prostředky na stravování, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání. 

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání:

Od platby školného jsou osvobozeny ty děti, které v daném školním roce dosáhnou 6 a více let a děti, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky hmotné nouze. V případě, že chce zákonný zástupce pobírající dávky hmotné nouze být osvobozen od úplaty za vzdělávání, musí si podat žádost u ředitelky mateřské školy.

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování:

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo za stravování, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít