​INFORMACE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě vládního nařízení se bude naše mateřská škola otevírat 12. 4. 2021 v omezeném provozu a za dodržování hygienických pravidel.

Mateřská škola bude otevřena pouze pro děti:

 • S povinným předškolním vzděláváním.

 • Děti budou ve skupině maximálně do 15 dětí. O rozdělení do tříd rozhodne vedení školy s ohledem na počty přihlášených dětí.

 • Děti rodičů kritické infrastruktury (nutno doložit potvrzením zaměstnavatele)

Podmínky provozu:

 • Do školky mohou pouze zdravé děti

 • Povinné testování dětí antigenními testy 2x týdně – ve školce, případně PCR test 1x týdně – v odběrovém místě.

 • Testovány budou všechny děti a zaměstnanci, kteří neprodělali v předchozích 90 dnech COVID 19. Testování se bude provádět za přítomnosti rodiče stěrem z nosu na vyhrazeném místě.

Organizační opatření:

 • Vstup do budovy budou mít pouze děti – bez rodičů (paní učitelka převezme dítě u vstupních dveří)

 • MŠMT počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném).

 

Tato situace je nová pro všechny, pokusíme se zde zveřejnit všechny odkazy, které by mohly pomoci:

Informační leták k testování dětí zde 

Přehled postupů antigenního testování na školách: leták pro rodiče

Návrat dětí do mš – ČTĚTE!!!

 

 

 • TÉMA OD 29. 3. – 5. 4. 2021 – VELIKONOCE

 

 • TÉMA OD 22. 3. – 26. 3. 2021 – RODINA – JE NÁM SPOLU DOBŘE

                                                      – DÍTĚ A KNIHA

 

 • TÉMA OD 15. 3. – 19. 3. 2021 – TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

 • ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022