PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

13. 7. – 24. 7. 2020

 

PROVOZ MŠ:  6:00 – 16:00 hod

V době od 6:00 – 7:00 hod se děti scházejí ve třídě „Koťátka“.

V šatně zazvoníte a učitelka Vám otevře.

Rozdělení dětí do tříd najdete na vstupních dveří MŠ.

Přidělení značky v šatně najdete na jednotlivých šatnách tříd.

 

Vyzvedávání dětí po obědě od 12:15 – 12:30 hod.

Odpolední vyzvedávání dětí od 14:15 – 16:00 hod.

Pokud budou děti na školní zahradě, najdete upozornění vyvěšené na hlavních dveřích.

Školné činí 182,-Kč a bude hrazeno při zápisu na prázdninový provoz.

Děkuji za spolupráci

Bc. Kubínková Naděžda – ředitelka školy

 

 

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

 

Vážení rodiče,

Provoz mateřské školy bude znovu obnoven od 25. 5. 2020 v běžném provozu od 6:00 do 16:00 se zajištěním celodenního stravování. Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Rodiče dětí jsou při příchodu povinni vyplnit a odevzdat ,,Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Čestné prohlášení bude k dispozici u paní ředitelky nebo k vytisknutí – (viz níže), který vydalo MŠMT k provozu MŠ v období do konce školního roku 2019/2020.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit !!!

Upozornění: Děti si samy nesmí nabírat jídlo ani pití. Žádáme proto rodiče, aby svým dětem dávali do MŠ s sebou plastovou láhev na pití, kterou budeme dle potřeby dětem doplňovat. Toto opatření nám umožní dodržovat pitný režim ve třídách, ale i při pobytu venku. Láhve dětem označte jménem, aby nedocházelo k záměně.

 

Kdo bude chodit, nahlaste se do MŠ – školní jídelna: 596 113 674

                                                                          ředitelka: 773 619 909

Prosím, prostudujte si všechny rizikové faktory.

Věříme, že k rozhodnutí zařadit dítě do MŠ budete přistupovat zodpovědně.

 

                                                                                                     Děkujeme za pochopení

Pokyny pro zákonné zástupce

příloha_čestné_prohlášení

ochrana-zdravi-ms

Usnesení o znovuotevření mateřských škol obvodu MOaP a zrušení prázdninového provozu MŠO, Křižíkova 18