Od září 2019 je naše mateřská škola zapojena do projektu Recyklohraní, ve kterém se děti zábavnou formou seznamují s principy recyklace odpadů a jeho dalšího zpracování.

Česká republika je v recyklaci jedna z nejlepších zemí na světě, přesto stále například polovina dosloužilých baterií končí ve směsném odpadu.

CO JE RECYKLOHRANÍ? recyklohraní
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

PROČ JSME ZAHÁJILI SBĚR BATERIÍ?
Protože použité baterie, nesprávně vyhazované s běžným (směsným čili komunálním) odpadem vážně narušují životní prostředí. Mohou se z nich po čase uvolňovat škodlivé látky, které prosakují do půdy a spodních vod. Zpětným sběrem  baterií se v ČR zabývá nezisková společnost Ecobat.
Další výhody zpětného odběru baterií: kovy obsažené v bateriích tvoří 60-80% jejich hmotnosti. Recyklací baterií se tedy dosáhne energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek domácností.

CO JE TEDY PRO VÁS NOVÉHO?
Děti mohou přinášet do školky použité baterie (odevzdávat je můžete do zeleného boxu ve vstupní chodbě do třídy „Koťátka“ – průběžně bude boxů více) a nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například staré mobily, kalkulačky, fény, holicí strojky, elektrohračky, drobné počítačové vybavení, discmeny, MP3 přehrávače, kabely, nabíječky – zkrátka vše podobné. Malé vysloužilé elektrospotřebiče můžete odevzdávat paní učitelce na třídě).

Za splněné úkoly a každý nasbíraný kontejner s elektoodpadem a bateriemi získává škola body. Ty lze proměnit za celou řadu cen z katalogu odměn, mezi nimiž jsou různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.

Pokud se vám myšlenka Recyklohraní líbí, můžete naši školku v programu snadno podpořit i vy. Recyklohrajte s námi. Pokud máte doma vybité baterie, vysloužilé elektrospotřebiče, či starý nepotřebný mobil, přineste je do školky.

Vy se zbavíte přebytečných věcí, my zajistíme recyklaci a navíc i díky vám získáme další cenné body.

DĚKUJEME 🙂

 

http://www.recyklohrani.cz/cs/