OZDRAVNÉ POBYTY DĚTÍ A RODIČŮ

V prosinci 2017 se děti se svými rodiči zúčastnily ozdravného pobytu v Luhačovicích.

V lednu 2019 v v Karlově Studánce.

Oba pobyty byly finančně podpořeny Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy. Hlavním organizátorem projektu byl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

 

https://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/aktualne/deti-z-ms-jsou-na-ozdravnem-pobytu-v-karlove-studance