BESEDA S PANEM LADISLAVEM HOLBOU A SLEPECKÝM PEJSKEM AMYM

obsah besedy:

 • život vodícího psa od jeho štěněcího věku

 • výcvik psa v psí školce

 • čím vším je pes vybaven

 • kolik stojí vodící pes

 • ukázka poslušnosti

 • jak pomoci lidem s handicapem zraku, když je pes nemocný

 • co je červenobílá hůl

 • jak komunikovat s lidmi se zrakovým a sluchovým handicapem

 • jak jezdí nevidomý s kočárkem

 • možnost si vyzkoušet vodícího psa za pomocí odborného poradce

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ (Pro předškoláky)

Honzíkova cesta z neznáma  ( První beseda proběhne 6.3.)

Představení názorných cvičení doplněných o jednotlivé scénky dle aktuálních témat

 • jak se chovat k neznámým lidem

 • co dělat, když se ztratím

 • jak se chovat při kontaktu se zvířaty

Účelem tohoto cvičení je aktivně zapojit děti do jednotlivých scének s cílem vzbudit u nich zájem diskutovat na daná témata. Pomocí názorných ukázek by se měly děti naučit bezpečně reagovat v různých situacích. Snahou je rovněž vzbudit u dětí předškolního věku důvěru k uniformě.

 

Honzíkova cesta ulicí do města ( Druhá beseda proběhne 5.6.)

Záměrem cvičení je prostředníctvím krátkého pohádkového příběhu seznámit děti se základními pravidly pro bezpěčný pohyb v silničním provozu. Pomocí jednotlivých názorných scének si děti osvoji pravidla pro chůzi po chodníku, přecházení vozovky a také základy bezpečné hry ve městě.