POZOR, KNIHOVNA!

Termín realizace: říjen

Knihovnická lekce, která seznamuje s knihovnou, s tím, jak se v knihovně chovat, jak zacházet s knihami, jakými pravidly se v knihovně řidit. Součástí lekce je vyprávění příběhu z knihy „O myšce, která se nebála“ doplněné jednoduchými aktivitami s vyráběním.

Klíčové kompetence:

 • k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět

ČLOVÍČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Termín realizace: listopad

Podíváme se, jak to vypadalo v pravěku a jak žili pralidé. Pracujeme s knihou „Človíčkova dobrodružství“

Klíčové kompetence:

 • k učení, komunikativní, k řešení problémů

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět

A JSOU TADY VÁNOCE

Termín realizace: prosinec

Povídání o Vánocích, vánočních zvycích, čtení příběhů s vánoční tématikou a zpívání koled.

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, občanské

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost

STRACH A EMOCE

Termín realizace: leden

Povídáme si o emocích a strach, pracujeme s knihami „Emil a emoce“, „Emil se stydí“, „Jako by tu někdo nevydal ani hlásku“, „Nebojím se tmy“ a  „Pozor na příšerky“

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, k řešení problémů

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět

JAKÁ JE TO POHÁDKA? O KOBLÍŽKOVI, O ČERVENÉ KARKULCE, O VELIKÉ ŘEPĚ

Termín realizace: únor

Pracujeme s knihou „Pohádky k povídání“, seznamujeme se s klasickými pohádkami, plníme pohádkové úkoly, soutěžíme a pracujeme ve skupinách.

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, k učení, sociální, k řešení problémů

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět

INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY

Termín realizace: březen

Povídáme si o indiánech. Kdo jsou a jak žili? Pracujeme s knihou „Příběhy malého indiána“.

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, sociální, občanské

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda

JAKÁ JE TO POHÁDKA? O SMOLÍČKOVI, O BUDULÍNKOVI, ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Termín realizace: duben

Pracujeme s knihou „Pohádky k povídání“. seznamujeme se s klasickými pohádkami, plníme pohádkové úkoly, soutěžíme a pracujeme ve skupinách

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, k učení, k řešení problémů, komunikativní

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda

NA NÁVŠTĚVĚ U MOŘE

Termín realizace: květen

Prázdninové povídání o tom, jak to vypadá u moře, co všechno se tam dá dělat, jací živočichové v moři žijí. Beseda je doplněna jednoduchými aktivitami a výtvarnou dílnou.

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, k učení, pracovní

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda