ŽIVOT PŘED MILIÓNY LETY

Termín realizace: říjen

Čteme si z knihy „Gigantosaurus“, povídáme si o tom, jak to na Zemi vypadalo před milióny lety. Seznamujeme se s dinosaury a prehistorickými zvířaty, ukazujeme si je v knihách a povídáme si o nich. Hádáme a soutěžíme ve skupinách.

Klíčové kompetence:

 • k učení, komunikativní, k řešení problémů

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda

O VLKOVI, KTERÝ VYPADL Z KNÍŽKY

Termín realizace: listopad

Čtení ze stejnojmenné knihy spojené s jednoduchými aktivitami.

Klíčové kompetence:

 • k učení, komunikativní, k řešení problémů

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět

KDYŽ PŘIJDE ZIMA

Termín realizace: prosinec

Pracujeme s knihami „Krtek v zimě“ a „Když přijde zima do Sněhové Lhoty“. Vyprávíme si o tom, co rádi děláme v zimě, vyrábíme.

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, k učení, pracovní

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda

BANÁN

Termín realizace: leden

Čtení ze stejnojmenné knihy spojené s jednoduchými aktivitami.

Klíčové kompetence:

 • k učení, komunikativní, k řešení problémů

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda

KLASICKÉ POHÁDKY WALTA DISNEYHO

Termín realizace: únor

Seznamujeme se s klasickými pohádkami Walta Disneyho, představujeme si jeho knihy, vyprávíme si o nich, čteme příběhy.

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, k učení, sociální

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a kultura, člověk a společnost

JE TO PRAVDA, TYGŘÍKU?

Termín realizace: březen

Čtení ze stejnojmenné knihy spojené s jednoduchými aktivitami.

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, k učení, sociální

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost

CO SE DĚJE NA LOUCE A V LESE?

Termín realizace: duben

Vycházíme z knih „Divadélko se zvířátky na louce“ a „Medovníčkova říkadla a pohádky“. Vyprávíme si jarní příběhy z louky a lesa, učíme se básničky o zvířatech, rostlinách a hmyzu. Poznáváme přírodu pomocí ukázek z knih, úkolů a hádanek, vyrábíme.

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, k učení, k řešení problémů, pracovní

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda

DÍTĚ JE DÍTĚ

Termín realizace: květen

Čtení ze stejnojmenné knihy spojení s jednoduchými aktivitami

Klíčové kompetence:

 • komunikativní, k učení, sociální

Vzdělávací oblast:

 • jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost