VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • výtvarná výchova

 • mažoretky

 • logopedický

 • seznamování s anglickým jazykem

 • taneční a pohybová průprava

AKTIVITY

 • besídky

 • výlety

 • návštěvy ZOO

 • poznávací výlety pro předškoláky

 • fotografování v průběhu školního roku

 • návštěvy divadelních představení v prostorách MŠ

 • návštěvy divadelních a hudebních představení v KD Ostrava

 • dny otevřených dveří – podzimní a vánoční aranžmá